Pelastusrengas löytyy laista?

Kiitos ihmiset valtavasta tuen määrästä! Kun tätä kirjoitan, nettiadressi on kerännyt yli 4300 allekirjoitusta ja niin kauniita ja koskettavia perusteluja, että nenäliinaa on tarvittu metritolkulla!
Henkisen tuen lisäksi tuli myös lakiapua: mm. ympäristöministeriön lakimiehet tutkivat tapausta ja löysivät laista oljenkorren: ”Erittäin painavasta syystä” voidaan myöntää uusi tilapäinen lupa, jos edellinen lupa/luvat ovat umpeutuneet. Tuo ”erityisen painava syy” voisi Sahan kohdalla olla kaavoituksen viivästyminen. Tämä ei ole automaatio eikä lupaus, mutta asia, johon kannattaa tarttua.
Kuten tiedämme, kaavoitus ei ennätä tulla valmiiksi tai ainakaan lainvoimaiseksi ensi kesään mennessä, vaikka se on jo aloitettu. Lisäksi valitukset voivat viivästyttää kaavaa entisestään. Niinpä uudet väliaikaiset luvat toisivat väliaikaisen ratkaisun. Jos tähän löytyy tahtoa ja laki antaa myöten, siinä olisi pelastus.
Vielä kerran – nöyrimmät kiitokset kaikille Sahan puolesta kamppaileville ihmisille ja tahoille. Olemme erittäin otettuja teidän kaikkien tuesta:)

Sahan jatko vaakalaudalla

Moni haluaisi jo varata juhliaan ensi kesäksi Sahaan, mutta nyt on ikävää kerrottavaa: ei ole varmaa, onko Saha toiminnassa ensi kesänä. Saimme kaupungilta kirjeen, jossa kehotetaan purkamaan Sahan laajennus ja piharakennus sekä palauttamaan kahvila kaikilta osin siihen tilaan, mikä se oli vuonna 2012. Eli varastoksi. Tähän kehotukseen ei saa hakea muutosta. Mikäli purkamista ei toteuteta vuoden loppuun mennessä, asia siirtyy rakennus- ja ympäristölautakuntaan, joka voi määrätä uhkasakot päätöksen tueksi.
Miksi näin? Kaikki mitä Sahassa on rakennettu, on rakennettu tarkasti lupien mukaan. Mitään ei ole rakennettu ilman lupaa. Luvat ovat kuitenkin olleet tilapäisiä, koska Sahan alueen osalta Potinrannan kaavoitus on ollut kesken. Kaavoitus Potinrannalla käynnistyi yli viisi vuotta sitten ja etenikin nopeasti muiden tonttien osalta, mutta Sahan alue jäi kaavoittamatta. Miksi? Emme tiedä. Olemme hoputtaneet kaavoitusta joka vuosi, sillä nykytilassa kaikki luvat on haettava joka vuosi uudelleen. Lupia on neljätoista ja ne maksavat noin 2000 euroa. Nyt tilapäiset luvat ovat menneet lopullisesti umpeen, eikä niitä voida uusia, koska laki sallii vain viiden vuoden tilapäiset rakennusluvat.
Mitä tehdä? Me emme voi tehdä mitään. Voimme vain odottaa. Jos kaavoitus tapahtuu nopeasti sen suunnitelman mukaisesti, joka on jo olemassa (virkistys-, veneily- ja vapaa-aikaan keskittyvä alue) Sahan toiminta voisi jatkua. Kaavoitus voi kuitenkin kestää ja jos asiaan liittyy valitusprosessi, se kestää vielä kauemmin.
Kyllä. Harmittaa niin vietävästi. Tuntuu myös kohtuuttomalta. Jokainen ymmärtää, että kulttuuri- ja musiikkitoiminnan pyörittäminen ei ole kultakaivos vaan intohimo, josta pitää maksaa. Tämä tuntuu kuitenkin liian isolta hinnalta.
Juuri nyt voimme vain odottaa. Toivottavasti tekin jaksatte.
PS. Tämän vuoden tapahtumiin päätös ei vaikuta, eli pikkujoulut yms. toteutuvat sovitun mukaan.